Увага! На експертизу приймаються проекти, які виконані відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Вхідні дані для проектування:
 • завдання на проектування, затверджене замовником (оригінал або завірена копія);
 • визначення класу наслідків (відповідальності) (ДСТУ 8855:2019) в оригіналі;
 • копія кваліфікаційного сертифікату проектувальника (ГІП, ГАП);
 • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (завірена копія) (за необхідністю);
 • матеріали інженерно-геологічних вишукувань (за необхідністі);
 • матеріали топоз’йомки (за необхідністю);
 • Довідка про джерело фінансування ( лист Замовника будівництва або копія рішення органу місцевого самоврядування)
 • Документи право власності на будівлі та споруди (Витяг с Державного реєстру речових прав) або довідка перебування на балансі
Для об’єктів, що фінансуються і бюджету або і залученням коштів держпідприємств:
Проектна документація в двох екземплярах в повному обсязі, розроблена у відповідності з ДБН А.2.2-.У20І4:
 • Пояснювальна записка (+ пояснювальна записка в електронному вигляді)
 • Генеральний план
 • Архітектурні рішення
 • Конструктивні рішення
 • Опалення та вентиляція
 • Водопостачання та водовідвення
 • Електрообладнання
 • Газопостачання
 • Технологічні рішення
 • Проект організації будівництва
Кошторисна документація в повному обсязі на паперових та електронних носіях (СD в програмному вигляді), в т. ч. кошторис на проектно-вишукувальні роботи; вихідні дані для складання кошторису; джерело фінансування; затверджені замовником та узгоджені розпорядником коштів, мінімальні ціни на матеріали та вироби, з урахуванням витрат на доставку на приоб’єктний склад. Для об’єктів, що фінансуються іншими інвесторами:
Проектна документація в одному екземплярі, розроблена у відповідності і ДБН А.2.2-3-2014 у складі:
 • Пояснювальна записка
 • Генеральний план
 • Архітектурні рішення
 • Конструктивні рішення
 • Проект організації будівництва
 • Зведений кошторис вартості будівництва.
Основа: «Порядок затвердження проектів будівництво і проведення їх експертизи», затверженого постоновою КМ України від 11.05.2011 р. №560 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДБН В.1-2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; ДСТУ Б ДЛЛ.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Для оформлення договору для проходження експертизи проектного будівництва необхідно додатково надати:
 • папку (картонний швидкозшивач)
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію замовника експертизи;
 • копію довідки з ЄДРПОУ ( управління статистики);
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку, або довідку про те, що організація с неприбутковою;
 • копію наказу про призначення директора.
Вхідні дані для проектування:
 • завдання на проектування, затверджене замовником (оригінал або завірена копія);
 • визначення класу наслідків (відповідальності) (ДСТУ 8855:2019) в оригіналі;
 • копія кваліфікаційного сертифікату проектувальника (ГІП, ГАП);
 • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (завірена копія) (за необхідністі);
 • матеріали інженерно-геологічних вишукувань (за необхідністі);
 • матеріали топоз’йомки (за необхідністі);
 • Довідка про джерело фінансування ( лист або копія рішення органу місцевого самоврядування)
 • Документи право власності на будівлі та споруди, або довідка перебування на балансі
Для  об'єктів, що фінансуються і бюджету або і залученням коштів держпідприємства : Проектна документація в двох екземплярах в повному обсязі, розроблена у відповідності з ДБН А.2.2-3-2014:
 1. Пояснювальна записка(+пояснювальна записка в елктронному вигляді).
 2. Генеральний план.
 3. Архітектурні рішення.
 4. Конструктивні рішення.
 5. Опалення та вентиляція.
 6. Водопровід та каналізація.
 7. Електрообладнання та електропостачання.
 8. Газопостачання.
 9. Технологічні рішення.
 10. Проект організації будівництва.
 11. Системи протипожежного захисту.
2.Кошторисна документація в повному обсязі на паперових та електронних носіях(CD в програмному вигляді), в т.ч. кошторис на проектно-вишукувальні роботи; вихідні дані для складання кошторису; джерело фінансування; затверджені замовником розпорядником коштів мінімальні ціни на матеріали та вироби з урахуванням витрат на доставку на приоб'єктний склад. Для об'єктів, що фінансуються іншими інвесторами: Проектна  документація в одному екземплярі, розроблена у відповідності і ДБН А.2.2-3-2014 у складі:
 1. Пояснювальна записка.
 2. Генеральний план.
 3. Архітектурні рішення.
 4. Конструктивні рішення.
 5. Проект організації будівництва.
Зведений кошторис вартості будівництва. Для укладення договору та формування архівної справи надати:
 • папку(картонний щвидкозшивач) з підшитими вихідними даними для проектування(в копіях, завірених замовником);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію замовника експертизи;
 • копію довідки з ЄДРПОУ( управління статистики);
 • копію свідоцтва про реєстрацю платника податку на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку,  довідку, що організація с неприбутковою;
 • копію наказу про призначення директора.
Віхідні дані:
 1. Завдання на розробку проекту капремонту.
 2. Визначення класу відповідальності об'єкту будівництва.
 3. Довідка про балансову належність об'єкта капремонту.
 4. Дозвіл власника на проведення капремонту.
 5. Кваліфікаційний сертифікат виконавця (ГІП; ГАП)
 6. Висновок про технічний стан конструкцій, виконаний кваліфікованим експертом;
 7. Матеріали інженерно-геологічних вишукувань (за необхідністю)
 8. Вихідні дані для складання кошторису.
Робочий проект капітального ремонту в двох екземплярах, виконаний сертифікованим фахівцем згідно ДБН А2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; у складі:
 • пояснювальної записки;
 • графічних матеріалів щодо архітектурно-будівельних та конструктивних рішень;
 • технологічних та інженерних рішень (при необхідності).
Для об'єктів, що фінансуються з бюджету і коштів держпідприємств:
 • кошторисна документація в повному обсязі (на паперових та електронних носіях (а програмному вигляді), вихідні дані дія складання кошторису, кошторис на проектно-вишукувальні роботи; джерело фінансування.
 • затверджені замовником та узгоджені розпорядника* коштів мінімальні ціни па матеріали та вироби з урахуванням витрат на доставку на приоб'єктний склад.
Для об'єктів, що Фінансуються іншими інвесторами -зведений кошторис вартості будівництва. Основа:   «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», зате Постановою КМ України від 11.05.201/ р №560: ДСТУ 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»: ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Для укладання договору та формування архівної справи надати: папку (картонний швидкозшивач) з підшитими вихідними даними для проектування (в копіях);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію замовника експертизи;
 • копію довідки з ЄДРПОУ (Управління статистики);
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку; довідку про те, що організація є неприбутковою;
 • копію наказу про призначення директора

Вхідні дані для проектування:

 • завдання на проектування, затверджене замовником (оригінал або завірена копія);
 • визначення класу наслідків (відповідальності) (ДСТУ 8855:2019) в оригіналі;
 • копія кваліфікаційного сертифікату проектувальника (ГІП, ГАП);
 • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (завірена копія) (за необхідністю);
 • матеріали інженерно-геологічних вишукувань (за необхідністю);
 • матеріали топоз’йомки (за необхідністю);
 • Довідка про джерело фінансування ( лист або копія рішення органу місцевого самоврядування)
 • Документи право власності на будівлі та споруди, або довідка перебування на балансі

Проектна документація в трьох екземплярах в повному обсязі, розроблена у відповідності до ДБН А.2.2-3-2014:

 1. Пояснювальна записка з усіма розділами проекту (+ пояснювальна записка в електронному вигляді).
 2. Генеральний план.
 3. Архітектурні рішення.
 4. Конструктивні рішення.
 5. Опалення та вентиляція.
 6. Водопровід та каналізація.
 7. Електропостачання, електрообладнання.
 8. Газопостачання.
 9. Технологічні рішення.
 10. Проект організації будівництва.
 11. Розділ експлуатаційної безпеки.
 12. Розділ «Оцінка впливу на оточуюче середовище».
 13. Розділ «Інженерно-технічні заходи з цивільного захисту».
 14. Для об'єктів виробничого призначення - ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.

Для об'єктів, що фінансуються з бюджету і коштів держпідприємств:

кошторисна документація в повному обсязі на паперових та електронних носіях (в програмному вигляді); вихідні дані для складання кошторису; кошторис на проектно-вишукувальні роботи; джерело фінансування; затверджені замовником та узгоджені розпорядником коштів мінімальні ціни на матеріали та вироби з урахуванням витрат на доставку на приоб'єктний склад.

Для об'єктів, що фінансуються іншими Інвесторами: зведений кошторис вартості будівництва.

Основа: «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого постановою КМ України від 11.05.2011 р. №560; ДСТУ 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДБН В.1-2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; ДБН 8.1.1-12:2006.

 

Для оформлення договору та формування архівної справи надати:

 • папку (картонний швидкозшивач) з підшитими вихідними даними для проектування (в копіях, завірених замовником);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію замовника експертизи;
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку; довідку, що організація с неприбутковою;
 • копію наказу про призначення директора.

Вихідні дані:

 • Завдання на проектування, затверджене замовником (оригінал або звірена копія).
 • Довідка про балансову належність об'єкта капремонту.
 • Визначення классу наслідків (відповідальності) в оригіналі.
 • Кваліфікаційній сертифікат проектувальника(ГІП; ГАП)(копія).
 • Висновок про технічний стан конструкцій, виконаний кваліфікованим експертом.
 • Матеріали інженерно-геологічних вишукувань (за необхідністю).
 • Технічні умови на інженерне забезпечення (за необхідністю).

Проектна документація в трьох екземплярах в повному обсязі, розроблена у відповідності з ДБН А.2.2-3-2014:

 1. Повна посянювальна записка проекту(+пояснювальна записка в електронному вигляді).
 2. Генеральний план.
 3. Архітектурні рішення.
 4. Конструктивні рішення.
 5. Опалення та вентиляція.
 6. Водопровід та каналізація.
 7. Електропостачання, електрообладнання.
 8. Газопостачання.
 9. Технологічні рішення.
 10. Проект організації.
 11. Розділ експлуатаційної безпеки.
 12. Розділ "Оцінка впливу на оточуюче середовище".
 13. Розділ "Інженерне-технічні заходи з цивільного захисту".
 14. Для об'єктів виробничого призначення ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів.
 15. Системи протипожежного захисту.

Для об'єктів, що фінансуються з бюджету або коштів держпідприємств:

 • кошторисна документація в повному обсязі ( на паперових та електронних носіях(а програмному вигляді), вихідні дані дія складання кошторису, кошторис на проектно-вишукувальні роботи; джерело фінансування.
 • затверджені замовником та узгоджені розпорядником коштів, мінімальні ціни, матеріали  та вироби з урахуванням витрат на доставку на приоб'єктний склад.

Для об'єктів, що фінансуються іншими інвесторами - зведений кошторис вартості будівництва 

Для оформлення договору та формування архівної справи необхідно надати:

 • папку з підшитими вихідними даними для проектування в копіях;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію замовника експертизи;
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку  на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку; довідку, що організація є неприбутковою;
 • копію наказу про призначеня директора.